PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ TOÁN

Trung thực – Chính xác – Hoạt bát – Thân thiện

1. Lãnh đạo khoa

Trưởng phòng 
CNKT. Hà Thị Liên

Phó trưởng phòng 
CNKT. Mai Thi Thanh Chung

2. Giới thiệu chung

Phòng Tài chính – Kế toán  được thành lập từ tháng 4 năm 2014 trên cơ sở chia tách phòng Tổ chức – Hành chính quản trị – Tài vụ thành Phòng Tài chính kế toán và phòng Tổ chức – Hành chính

Phòng gồm có các bộ phận:

– Tài chính kế toán:

+ Kế toán trưởng.

+  Kế toán tổng hợp.

+  Kế toán ngân sách và các chương trình.

+  Kế toán tài sản công cụ, dụng cụ, vật tư hóa chất:

+  Kế toán lao động tiền lương, phụ cấp

+  Kế toán quản lý thu viện phí, thu tạm ứng , thanh toán thuốc, VTYT

+  Kế toán BHYT

– Thủ Quỹ.

– Bộ phận thu viện phí nội trú và ngoại trú.

– Kho lưu trữ.

3. Lịch sử hình thành và phát triển

Trước tháng 7 năm 2006, phòng có tên là Phòng tài vụ, là phòng chức năng trực thuôc Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên.

Từ tháng 7 năm 2006 đến tháng 4 năm 2014, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên được chia tách thành Bệnh viện đa khoa huyện và Trung tâm Y tế dự phòng, phòng tài vụ được sáp nhập với phòng Tổ chức – Hành chính quản trị thành Phòng Tổ chức – Hành chính – Tài vụ thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Trấn Yên

Năm 2014, thực hiện Quyết định số 304/ QĐ – UBND ngày 12/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện trên cơ sở sáp nhập Bệnh viện đa khoa huyện và Trung tâm Y tế dự phòng thành Trung tâm Y tế, Phòng Tổ chức – Hành chính – Tài vụ được tách ra Phòng Tài chính – Kế toán và phòng Tổ chức – Hành chính và có tên là phòng Tài chính – Kế toán cho đến nay.

4. Cơ cấu tổ chức

* Lãnh đạo khoa

– Trưởng phòng : 01

–  Phó phòng :01

* Tổng số cán bộ nhân viên:  05  cán bộ nhân viên

* Trình độ chuyên môn:
+ Đại học :  05                                         +  Trung cấp :  01
+ Cao đẳng:  01

5. Chức năng nhiệm vụ

5.1. Chức năng

Phòng Tài chính – Kế toán là phòng chức năng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc Trung tâm Y tế và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Trung tâm.

5.2. Nhiệm vụ

a) Tổ chức các hoạt động Tài chính – Kế toán:

– Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành, và kế hoạch công tác của TTYT lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của TTYT và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

– Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

– Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của TTYT .

– Tổ chức công tác kế toán trong TTYT theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản chính xác kịp thời. Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài sản,quản lý thuốc, vật tư hóa chất và chế độ thu, chi trong toàn đơn vị;

– Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

– Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

– Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của TTYT.

b) Các hoạt động khác

– Đầu mối chủ trì và phối hợp với các khoa phòng xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

– Phối hợp với các khoa, phòng trong công tác bảo vệ môi trường Sáng, xanh, sạch, đẹp.

– Thực hiện quản lý sử dụng hiệu quả tài sản, trang thiết bị được cấp. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Trung tâm về tăng cường tiết kiệm, tránh lãng điện, nước, vật tư văn phòng

c) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.

6. Trang thiết bị

 Cơ sở vật chất : Có ba phòng làm việc ; một kho để tài liệu

– Trang  thiết bị : Có đủ máy tính, máy in, két sắt, máy soi tiền và các trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn.

7. Thành tích đạt được

Giấy khen của Sở Y tế

8. Định hướng và phát triển

– Đẩy mạnh công tác kế toán quản trị để đơn vị thực hiện thành công cơ chế tự chủ về tài chính.

– Hoàn thiện công tác kế toán tài chính để đáp ứng kịp thời, chính xác các yêu cầu của cơ quan quản lý và của chế độ kế toán.

– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để cải cách thủ tục hành chính trong công tác kế toán, trong thực hiện chế độ cho viên chức và người lao động, trong quản lý thu nhập cá nhân.

– Đẩy mạnh các hình thức thu viện phí không dùng tiền mặt, các hình thức thanh toán điện tử theo xu hướng của thế giới và quy định của Chính phủ.

 ĐỊA ĐIỂM

– Tầng 2 nhà B; Số 03 đường Minh Khai , TDP 7, Thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

– Số điện thoại:  02163827538

– E-mail:  phtaichinhketoan@gmail.com

Ảnh tập thể khoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *