KHOA KIỂM SOÁT BỆNH TẬT VÀ HIV/AIDS

Kiểm soát bệnh tật hiệu quả – Bảo vệ mọi nhà
1. Lãnh đạo khoa

Trưởng khoa  
BS. Nguyễn Thị Kim Bính

           

Phó trưởng khoa  
CN YTCC. Mai Vũ Khánh

 2. Giới thiệu chung

Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS được thành lập từ tháng 01/7/2006, Khoa gồm có 07 cán bộ. Tổng số chương trình y tế khoa phụ trách là 14 chương trình.

3. Lịch sử hình thành và phát triển

Ngày 01/7/2006 Khoa Kiểm soát dịch bệnh và HIV/AIDS được thành lập do quá trình chia tách đơn vị Trung tâm Y tế thành 03 đơn vị: Trung tâm y tế dự phòng, Bệnh viện đa khoa và Phòng y tế. Trung tâm y tế dự phòng có 01 phòng chức năng (Phòng Tổ chức – Hành chính), 01 phòng chuyên môn (Phòng Truyền thông – Giáo dục sức khỏe) và 03 khoa chuyên môn (Khoa Kiểm soát dịch bệnh và HIV/AIDS, Khoa Y tế công cộng, Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm).

Năm 2009 đổi tên Trung tâm y tế dự phòng thành Trung tâm Y tế và sát nhập các trạm y tế xã, thị trấn từ Phòng Y tế về Trung tâm Y tế quản lý. Trung tâm y tế có 01 phòng chức năng (Phòng Tổ chức – Hành chính), 01 phòng chuyên môn (Phòng Truyền thông – Giáo dục sức khỏe) và 03 khoa chuyên môn (Khoa Kiểm soát dịch bệnh và HIV/AIDS, Khoa Y tế công cộng, Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm).

Năm 2014 thực hiện theo Quyết đinh số 304/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế và Bệnh viện đa khoa huyện, khoa Kiểm soát dịch bệnh là một trong 04 khoa, phòng của khối dự phòng.

Năm 2018 thực hiện theo Quyết định số 518/QĐ-SYT ngày 11/12/2017 của Sở Y tế tỉnh Yên Bái về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên thuộc Sở Y tế; khoa Kiểm soát dịch bệnh và HIV/AIDS được đổi tên thành Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS.

Năm 2022 căn cứ theo Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên trực thuộc Sở Y tế, Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS là một trong 10 khoa chuyên môn của Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên.

4. Cơ cấu tổ chức

* Lãnh đạo khoa

– Trưởng khoa: BS Nguyễn Thị Kim Bính

– Phó trưởng khoa: CNYTCC Mai Vũ Khánh

* Tổng số cán bộ nhân viên: 07 cán bộ nhân viên

* Trình độ chuyên môn:

+ BSĐK: 01;                                  + CNYTCC: 01

+ Y sỹ: 02

+ CNĐD: 01                                  + ĐD TH: 02

5. Chức năng nhiệm vụ

5.1. Chức năng

Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS là khoa khối dự phòng thực hiện phòng chống dịch bệnh, các bệnh xã hội, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm và các chương trình y tế mục tiêu.

5.2. Nhiệm vụ

– Thực hiện giám sát thường xuyên và quản lý chặt chẽ diễn biến tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, các bệnh xã hội, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm và các chương trình y tế.

– Tổ chức điều tra định kỳ tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS tại các trạm y tế và tại cộng đồng trên địa bàn huyện.

– Tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hướng dẫn quản lý, chăm sóc người nhiễm HIV tại gia đình và cộng đồng; phối hợp với khoa Nội – Truyền nhiễm, Phòng khám đa khoa khu vực Hưng Khánh trong quản lý công tác điều trị HIV/AIDS.

– Quản lý chặt chẽ các ổ dịch cũ, phát hiện kịp thời ổ dịch mới; tiến hành các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật để ngăn chặn dịch phát sinh, lây lan.

– Tổng hợp số liệu, lập bản đồ, biểu đồ các loại dịch bệnh, bệnh xã hội, HIV/AIDS trên địa bàn.

– Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án về y tế dự phòng, phòng, chống bệnh xã hội, HIV/AIDS trên địa bàn.

– Triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên về Trạm y tế xã để thực hiện công tác tiêm chủng mở rộng hàng tháng, thống kê báo cáo về Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh theo quy định.

– Quản lý và thực hiện công tác tiêm ngừa dịch vụ nhằm phòng tránh các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, thống kê báo cáo về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật theo quy định.

– Quản lý bệnh lao, phong; Khám và điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế quy định tư vấn và hướng dẫn điều trị chăm sóc tại nhà giảm nguy cơ kháng thuốc nguy hiểm.

6. Trang thiết bị

– Hệ thống các tủ chuyên dụng và các bình tích lạnh bảo quản vắc xin

– Các máy và bình phun hoá chất phòng chống dịch.

– Dụng cụ giám sát côn trùng và động vật y học.

7. Thành tích đạt được

Sở Y tế tỉnh Yên Bái và UBND huyện tặng Giấy khen nhiều năm 2007, 2010, 2015 và từ từ 2018 – 2022.

8. Đề tài nghiên cứu khoa học

– Đánh giá tình hình bệnh Tay – Chân – Miệng trên địa bàn huyện Trấn Yên giai đoạn 2012 – 2014.

– Đánh giá trình độ về truyền thông giáo dục sức khỏe của nhân viên y tế thôn bản tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái năm 2016.

– Đánh giá nhận thức về bệnh dại của người dân đến tiêm phòng dại tại Trung tâm y tế huyện Trấn Yên năm 2006.

– Năm 2023 đang nghiên cứu đề tài: Thực trạng kiến thức, thực hành tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 12 tháng tuổi của các bà mẹ và một số yếu tố liên quan tại xã Quy Mông, huyện Trấn Yên năm 2023.

9. Định hướng và phát triển

– Tiếp tục thực hiện giám sát thường xuyên và quản lý chặt chẽ diễn biến tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, các bệnh xã hội, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm và các chương trình y tế.

– Nâng cao năng lực Tổ chức điều tra định kỳ tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS tại các trạm y tế và tại cộng đồng trên địa bàn huyện.

– Tiếp tục Tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hướng dẫn quản lý, chăm sóc người nhiễm HIV tại gia đình và cộng đồng; phối hợp với khoa Nội – Truyền nhiễm, Phòng khám đa khoa khu vực Hưng Khánh trong quản lý công tác điều trị HIV/AIDS.

– Duy trì Quản lý chặt chẽ các ổ dịch cũ, phát hiện kịp thời ổ dịch mới; tiến hành các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật để ngăn chặn dịch phát sinh, lây lan.

– Duy trì Tổng hợp số liệu, lập bản đồ, biểu đồ các loại dịch bệnh, bệnh xã hội, HIV/AIDS trên địa bàn.

– Duy trì Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án về y tế dự phòng, phòng, chống bệnh xã hội, HIV/AIDS trên địa bàn.

– Duy trì tổ chức Triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên về Trạm y tế xã để thực hiện công tác tiêm chủng mở rộng hàng tháng, thống kê báo cáo về Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh theo quy định. Triển khai công tác tiêm chủng vắc xin dịch vụ tại Trung tâm y tế.

– Tiếp tục thực hiện công tác tiêm ngừa dịch vụ nhằm phòng tránh các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, thống kê báo cáo về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật theo quy định.

– Duy trì Quản lý bệnh lao, phong; Khám và điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế quy định tư vấn và hướng dẫn điều trị chăm sóc tại nhà giảm nguy cơ kháng thuốc nguy hiểm. Quản lý, khám sàng lọc các bệnh không lây nhiễm.

– Tiếp tục nghiên cứu các đề tài khoa học về công tác phòng chống dịch bệnh, bệnh xã hội, tiêm chủng mở rộng, bệnh không lây nhiễm trên địa bàn huyện Trấn Yên.

ĐỊA ĐIỂM

–  Tầng 2 nhà A

TDP 7, Thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

– Số điện thoại:  0293.825.206

– E-mail: khoaksdbttytty@gmail.com

 Ảnh tập thể khoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *