KHOA NỘI TỔNG HỢP – TRUYỀN NHIỄM

Tận tâm – Thân thiện – Hài lòng
1. Lãnh đạo khoa

 Phó Trưởng khoa

BSCKI. Lê Việt Chung

 Điều dưỡng trưởng khoa

CNĐD. Trần Thị Bích Phương

2. Giới thiệu chung

Khoa Nội tổng hợp – Truyền nhiễm được thành lập từ năm 2014 cùng với việc sáp nhập Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên với Bệnh viện đa khoa huyện Trấn Yên.

Khoa gồm có  2 khu ( Khu Nội tổng hợp và Khu điều trị Truyền nhiễm), 12 phòng trong đó có 07 phòng điều trị, 02 buồng tiêm, 01 phòng khám HIV.

Tổng số giường bệnh kế hoạch là 25 giường, thực kê là 35 giường.

Hàng năm khoa điều trị cho trên 1.600 lượt người bệnh nội trú.

3. Lịch sử hình thành và phát triển

Từ năm 2012 Khối nội chung tách ra làm 2 khoa HSCC – Nhi và Khoa Nội tổng hợp – Truyền nhiễm.

Từ cuối năm 2012 đến nay Khoa Nội tổng hợp – Truyền Nhiễm luôn cố gắng phấn đấu rèn luyện nâng cao trình độ năng lực chuyên môn, thêm các cán bộ viên chức, triển khai các kỹ thuật mới, loại hình đào tạo, trợ giúp kỹ thuật cho tuyến xã và đạt được nhiều thành tích đáng kể.

4. Cơ cấu tổ chức

* Lãnh đạo khoa

– Trưởng khoa: BSCKI. Lê Việt Chung

– Điều dưỡng trưởng khoa: CNĐD. Trần Thị Bích Phương

* Tổng số cán bộ nhân viên:   08 cán bộ nhân viên.

* Trình độ chuyên môn:

+ BSCKI: 01                                        + BSĐK:  02

+ ĐD Đại học: 01                                + ĐD Cao đẳng:   04

5. Chức năng nhiệm vụ

5.1. Chức năng:

Khoa Nội Tổng hợp – Truyền nhiễm là khoa lâm sàng ghép thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội, truyền nhiễm, lao và HIV/AIDS.

5.2. Nhiệm vụ

a) Lĩnh vực Nội tổng hợp

– Là khoa lâm sàng, thực hiện các phương pháp không phẫu thuật để chữa bệnh.

– Trong khám bệnh, chữa bệnh phải kết hợp chặt chẽ lâm sàng, các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng và kết hợp với các chuyên khoa.

– Khoa nội là khoa trọng điểm, có liên quan đến nhiều chuyên khoa trong bệnh viện; khoa phải được bố trí ở trung tâm bệnh viện, thuận tiện cho công tác hồi sức cấp cứu người bệnh, làm các xét nghiệm cận lâm sàng.

– Mời hội chẩn theo quy chế hội chẩn trong trường hợp bệnh nặng, khó chẩn đoán hoặc liên quan đến các chuyên khoa khác; thực hiện chuyển tuyến khi vượt quá khả năng chuyên môn;

– Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới.

b) Lĩnh vực Truyền nhiễm

– Khám bệnh, chữa bệnh cho người mắc bệnh lao, bệnh truyền nhiễm theo đúng quy chế công tác khoa truyền nhiễm và quy chế công tác khoa nội;

– Khi khám bệnh phát hiện bệnh gây dịch nguy hiểm, trưởng khoa có trách nhiệm báo cáo với Giám đốc để giải quyết;

– Cùng với các khoa và các bộ phận có liên quan tổ chức và chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại cơ sở khi được giám đốc TTYT phân công.

– Tuyên truyền và tham gia phòng chống bệnh truyền nhiễm tại khoa và tại cộng đồng;

– Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

c) Căn cứ kế hoạch hoạt động của đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, quý, năm của khoa.

d) Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

đ) Tham gia công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, tiếp nhận kỹ thuật mới với các bệnh theo phân khoa từ tuyến trên.

e) Tham gia công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.
f) Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.

6. Trang thiết bị

– Máy điện tim

– Máy đo chức năng hô hấp

– Máy tạo oxy

– Máy chạy khí dung

7. Kỹ thuật đang thực hiện

– Ghi điện tim thường quy

– Đo chức năng hô hấp

8. Định hướng và phát triển

– Tham mưu Ban giám đốc đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

– Nâng cao chất lượng khám bệnh và chữa bệnh.

– Tham gia nghiên cứu khoa học, áp dụng các tiến bộ khoa học vào chẩn đoán, điều trị các bệnh nội khoa, bệnh truyền nhiễm.

 

 ĐỊA ĐIỂM

–  Tâng 2 nhà G và  nhà H

TDP 7, Thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

– Số điện thoại:  0974269713

– E-mail:  khoanoittytty@gmail.com

Ảnh tập thể khoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *