Yêu cầu báo giá sửa chữa thay thế linh kiện thiết bị y tế

Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên có nhu cầu sửa chữa thay thế linh

Thông báo mời báo giá số 34

Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên có nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng, thay

Thông Báo mời báo giá số 73

Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên có nhu cầu mua sắm! mời các đơn

Thông báo mời báo giá Số 72

Trung tâm Y tế Trấn Yên có nhu cầu mua Vi chất dinh dưỡng cho

Thông Báo Mời Báo Giá Số 71

Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên có nhu cầu mua sắm bộ thực hành

danh mục vật tư hoá chất trúng thầu năm 2023

danh mục vật tư hoá chất trúng thầu năm 2023 tại trung tâm Y tế

Thông Báo mới Báo giá số 64

Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên mời các đơn vị báo giá thông báo

Thông báo mời báo giá số 63

Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên có nhu cầu mua thiết bị văn phòng!